MALUCH+ 2017

Z radością informujemy, że nasz Żłobek został zakwalifikowany do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” – edycja 2017. Program przewiduje otrzymanie  dofinansowania (w wysokości nie większej niż 140 zł miesięcznie), które pozwoli na pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko. Szczegóły dotyczące sposobu rozliczania podamy niezwłocznie po podpisaniu umowy z wojewodą małopolskim.