Przedszkole-Nasze zajęcia

NASZE ZAJĘCIA

Angielski na co dzień.
To najlepszy sposób aby dziecko od najmłodszych lat miało styczność z językiem obcym. Słuchanie to najbardziej kluczowa umiejętność, która ma najistotniejszy wpływ na poprawną komunikację w przyszłości. Dlatego wprowadzona dwujęzyczność w naszym przedszkolu ma zapewnić jak najlepszy start Waszym małym pociechom. Codzienne posługiwanie się przez drugiego nauczyciela tylko językiem angielskim, czytanie bajek, słuchanie i śpiewanie piosenek niewątpliwie zwiększa motywację oraz rozbudza pasję do nauki tego języka.
„Reading is magic” – częste czytanie książek w ciągu dnia poszerza zakres słownictwa, pobudza wyobraźnię, buduje u małego człowieka pewność siebie, kształtuje kreatywność i umiejętność twórczego myślenia.
„Science for little ones” – jest innowacją pedagogiczną wprowadzoną w języku angielskim. Nauka to nie tylko fundament wiedzy, ale również sposób myślenia i działania, sposób na odkrycie natury rzeczy. Jest to najlepszy czas na wprowadzenie tych elementów w proces nauczania albowiem każde dziecko ma naturalną ciekawość, lubi eksplorować oraz odkrywać nowe rzeczy.

Logo zabawy – zajęcia z logopedą
Zajęcia logopedyczne z elementami logorytmiki. Grupowe zajęcia logopedyczne połączone z rytmiką, mające na celu zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka oraz wykorzystanie nawyków poprawnej wymowy.

Warsztaty wokalno-teatralne
Zajęcia prowadzone w formie warsztatów aktorskich, zabaw rozwijających wyobraźnię. Na zajęciach staramy się zwracać uwagę na potrzeby i zainteresowania dzieci, tak aby uczestnictwo w nich sprawiało im radość i pobudzało ich twórczość. Celem warsztatów jest między innymi działanie w grupie, uwrażliwienie, ćwiczenie dykcji oraz kształtowanie własnego stylu. Dzieci mogą same zamienić się w aktorów i odegrać krotką scenkę lub za pomocą kukiełek, pacynek według własnego pomysłu przedstawić scenkę w przedszkolnym teatrzyku.

Warsztaty taktykalne
To zabawa z różnymi materiałami i konsystencjami: woda, piasek, mąka, kasza, ryż, ziarna pszenicy a także materiał przyrodniczy (kamyki, kasztany, nasiona) itp. Zajęcia taktykalne mają za zadanie dostarczać różnorodnych bodźców dzieciom do rozwoju zmysłów i poszerzać świat ich doznań.

Warsztaty ceramiczne
Lepienie w glinie oraz w masie solnej jest doskonałą zabawą, a także ma właściwości terapeutyczne. Praca w glinie czy masie solnej pomaga się nam wyciszyć i uspokoić. Dzięki warsztatom ceramicznym dzieci uczą się wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu, rozwijają swoją kreatywność oraz zdolności artystyczne, a także uczą się koncentrowania na wykonywanym zadaniu. Ta zdolność jest bardzo przydatna w szkole jak i w późniejszym życiu zawodowym. Wykonywane przedmioty są przeważnie trójwymiarowe, co sprawia, ze dziecko musi używać wyobraźni przestrzennej, aby dany przedmiot wykonać według swojego projektu. Zajęcia ceramiczne pomagają w rozwoju małej motoryki, czyli poprawiają sprawność dłoni i palców. Ręce które lepią są sprawniejsze, dzięki czemu dzieci nie mają później problemów z pisaniem w szkole, zawiązywaniem sznurowadeł w butach czy zapinaniem guzików.

Warsztaty plastyczne
Zajęcia plastyczne mają na celu rozbudzić wrażliwość na piękno, wyzwolić ekspresję twórczą oraz poszerzyć horyzonty poznawcze wśród dzieci. Na zajęciach dzieci rozwijają fantazję, pomysłowość i poznają otaczający nas świat. Poprzez rysowanie, malowanie, lepienie czy wycinanie doskonaloną sprawność manualną, a w ten sposób ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową i zdobywają wiedze na temat różnych technik plastycznych.

Warsztaty malarskie
Odgrywają ważną rolę w wychowaniu estetycznym oraz przygotowują do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Zajęcia ukierunkowane są na rozwój zmysłów a także mają za zadanie sprawiać radość przez drogę samorealizacji. Celem tych warsztatów jest zapoznawanie dzieci z różnorodną techniką plastyczną, doskonalenie umiejętności warsztatowych i przyswajanie wiedzy poprzez wprowadzenie młodego artysty w świat sztuki, rozwijanie sprawności manualnych i orientacji przestrzennej. Dzieci na warsztatach poznają techniki rysunku (ołówek, węgiel, pastele czy tusz) oraz narzędzia plastyczne takie jak pędzle, gąbki i… własne palce.

Warsztaty techniczne
Podczas tych zajęć wprowadzamy najmłodszych w świat techniki i architektury. Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu technicznego. Na warsztatach uczą się wykonywać samodzielnie różnego rodzaju przedmioty. Poznają zasady posługiwania się specjalnymi narzędziami. Dzieci udoskonalają swoje zdolności manualne, starają się być dokładniejsze i samodzielne. Celem zajęć jest rozwijanie aktywności twórczej, poznawanie różnych tworzyw i materiałów oraz umiejętność właściwego posługiwania się prostymi narzędziami.

Warsztaty z majsterkowania
Na warsztatach dziecko wprowadzone jest w niezwykły świat majsterkowania. Ten rodzaj zajęć pozwala na rozwijanie kreatywności, wyobraźni oraz doskonalenia umiejętności manualnych i uczy samodzielności w działaniu. Na zajęciach wykorzystujemy wiele naturalnych i recyklingowych materiałów – drewno, glinę, tekturę, nakrętki, które na co dzień lądują w naszych koszach. Zajęcia uczą cierpliwości, planowania oraz dbania o bezpieczeństwo

Warsztaty kulinarne
Wspólne przygotowywanie posiłków w przedszkolu uczy gotowania, rozwija wyobraźnię i doskonale integruje grupę. Na warsztatach dzieci poznają i uczą się rozróżniać owoce, warzywa i wiele innych produktów potrzebnych do przygotowywania potraw. Młodzi adepci sztuki kulinarnej poznają nowe smaki rozwijają swoją kreatywność, zdolności manualne, uczą się czerpać przyjemność z gotowania. Gotowanie to jedna z ważniejszych umiejętności, którą każde dziecko powinno zdobywać, aby w dorosłym życiu być samodzielnym i cieszyć się zdrowiem.

Przygotowanie do czytania i pisania
Celem wychowania przedszkolnego jest przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności czytania i pisania. Na zajęciach dzieci rozwijają te umiejętności poprzez rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia grafomotoryczne oraz różnorodne zadania z zakresu: orientacji przestrzennej, kształtowania pojęć liczbowych, liczenia i rozwijania intuicji geometrycznej.

Gry edukacyjne
To nauka przez zabawę. Gry sprawią, że nauka staje się dla dzieci przyjemnością, dzięki czemu łatwiej poznają świat i przyswajają nowy materiał. Gry pobudzają myślenie, motywują, uczą systematyczności i dążenia do celu. Na zajęciach korzystamy z gier tradycyjnych, a także „pudeł inspiracji”, które rozwijają u dzieci logiczne myślenie.

Multimedia i nowoczesne technologie
W naszym przedszkolu posługujemy się 55” monitorami interaktywnymi (ich działanie można przyrównać do dużego tabletu dotykowego). Przy ich wykorzystaniu nauka staje się bardziej wciągająca, a nauczyciel może przedstawiać tematu w dużo ciekawszy sposób. Monitory służą także do czynnego udziału dzieci w grach edukacyjnych pod okiem nauczycieli. Płynącymi z tego korzyściami jest:
– lepsza koordynacja ręki i oka – dobre przygotowanie do pisania;
– doskonała percepcja wzrokowa i słuchowa – niezbędne w nauce czytania;
– wypracowana sprawność manualna – większa precyzja ruchów;
– rozbudzone logiczne myślenie – dociekliwość i chęć poznania świata.

Przygotowanie do zawodu
Efektywne działania na rzecz kształtowania preorientacji zawodowej powinny uwzględniać zróżnicowanie zdolności i zainteresowania dzieci. Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń. Okres przedszkolny, to czas wzmożonego zaciekawienia otaczającą rzeczywistością. Wybór zawodu nie jest aktem jednorazowej decyzji, lecz procesem progresywnie rozwijającym się, co oznacza ciąg decyzji w życiu człowieka. Na co dzień dzieci z dużym zainteresowań obserwują pracę ludzi dorosłych, głównie rodziców, rodzeństwa i osób z najbliższego otoczenia. W naszym przedszkolu w ciągu roku gościmy wielu przedstawicieli różnorodnych zawodów. Na spotkaniach będących najczęściej w formie zajęć interaktywnych opowiadają o swoim zawodzie, prezentują swój warsztat pracy, a dzieci pod okiem profesjonalistów mają możliwość wcielenia się w ich rolę. Poczynione spostrzeżenia dzieci niejednokrotnie odzwierciedlają w zabawach tematycznych. Pojawiają się zabawy: w sklep, w strażaka, policjanta, lekarza, nauczyciela. Początkowo w zabawach tematycznych młodsze dzieci poznają przede wszystkim aspekt czynnościowy danego zawodu. Natomiast wraz z wiekiem lepiej rozumieją istotę i sens zajęć wykonywanych przez ludzi dorosłych.

Eksperymenty / doświadczenia
Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest rozwój u dzieci ich naturalnej pasji odkrywania świata poprzez min. ciekawe eksperymenty lub doświadczenia, które pokazują zjawiska z najbliższego otoczenia. Badaniu, obserwacji i odkrywaniu towarzyszy napięcie, które dostarcza dziecku różnorodnych przeżyć: zadowolenia, satysfakcji, radości z tego, że coś poznało, odkryło, doszło do jakiegoś wniosku. Ten ładunek pozytywnych emocji, jakie niesie ze sobą zabawa badawcza, sprawia, że ma ona ogromny wpływ na rozwój i wychowanie dziecka.

ZOBACZ TAKŻE:

OFERTA PRZEDSZKOLA

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

HARMONOGRAM DNIA W PRZEDSZKOLU