Przedszkole-Nasze zajęcia

NASZE ZAJĘCIA

Warsztaty wokalno-teatralne
Zajęcia prowadzone w formie warsztatów aktorskich, zabaw rozwijających wyobraźnię. Na zajęciach staramy się zwracać uwagę na potrzeby i zainteresowania dzieci, tak aby uczestnictwo w nich sprawiało im radość i pobudzało ich twórczość. Celem warsztatów jest między innymi działanie w grupie, uwrażliwienie, ćwiczenie dykcji oraz kształtowanie własnego stylu. Dzieci mogą same zamienić się w aktorów i odegrać krotką scenkę lub za pomocą kukiełek, pacynek według własnego pomysłu przedstawić scenkę w przedszkolnym teatrzyku.

Przygotowanie do czytania i pisania
Celem wychowania przedszkolnego jest przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności czytania i pisania. Na zajęciach dzieci rozwijają te umiejętności poprzez rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia grafomotoryczne oraz różnorodne zadania z zakresu: orientacji przestrzennej, kształtowania pojęć liczbowych, liczenia i rozwijania intuicji geometrycznej.

Gry edukacyjne
To nauka przez zabawę. Gry sprawią, że nauka staje się dla dzieci przyjemnością, dzięki czemu łatwiej poznają świat i przyswajają nowy materiał. Gry pobudzają myślenie, motywują, uczą systematyczności i dążenia do celu. Na zajęciach korzystamy z gier tradycyjnych, a także „pudeł inspiracji”, które rozwijają u dzieci logiczne myślenie.

Multimedia i nowoczesne technologie
W naszym przedszkolu posługujemy się 55” monitorami interaktywnymi (ich działanie można przyrównać do dużego tabletu dotykowego). Przy ich wykorzystaniu nauka staje się bardziej wciągająca, a nauczyciel może przedstawiać tematu w dużo ciekawszy sposób. Monitory służą także do czynnego udziału dzieci w grach edukacyjnych pod okiem nauczycieli. Płynącymi z tego korzyściami jest:
– lepsza koordynacja ręki i oka – dobre przygotowanie do pisania;
– doskonała percepcja wzrokowa i słuchowa – niezbędne w nauce czytania;
– wypracowana sprawność manualna – większa precyzja ruchów;
– rozbudzone logiczne myślenie – dociekliwość i chęć poznania świata.

Przygotowanie do zawodu
Efektywne działania na rzecz kształtowania preorientacji zawodowej powinny uwzględniać zróżnicowanie zdolności i zainteresowania dzieci. Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń. Okres przedszkolny, to czas wzmożonego zaciekawienia otaczającą rzeczywistością. Wybór zawodu nie jest aktem jednorazowej decyzji, lecz procesem progresywnie rozwijającym się, co oznacza ciąg decyzji w życiu człowieka. Na co dzień dzieci z dużym zainteresowań obserwują pracę ludzi dorosłych, głównie rodziców, rodzeństwa i osób z najbliższego otoczenia. W naszym przedszkolu w ciągu roku gościmy wielu przedstawicieli różnorodnych zawodów. Na spotkaniach będących najczęściej w formie zajęć interaktywnych opowiadają o swoim zawodzie, prezentują swój warsztat pracy, a dzieci pod okiem profesjonalistów mają możliwość wcielenia się w ich rolę. Poczynione spostrzeżenia dzieci niejednokrotnie odzwierciedlają w zabawach tematycznych. Pojawiają się zabawy: w sklep, w strażaka, policjanta, lekarza, nauczyciela. Początkowo w zabawach tematycznych młodsze dzieci poznają przede wszystkim aspekt czynnościowy danego zawodu. Natomiast wraz z wiekiem lepiej rozumieją istotę i sens zajęć wykonywanych przez ludzi dorosłych.

Eksperymenty / doświadczenia
Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest rozwój u dzieci ich naturalnej pasji odkrywania świata poprzez min. ciekawe eksperymenty lub doświadczenia, które pokazują zjawiska z najbliższego otoczenia. Badaniu, obserwacji i odkrywaniu towarzyszy napięcie, które dostarcza dziecku różnorodnych przeżyć: zadowolenia, satysfakcji, radości z tego, że coś poznało, odkryło, doszło do jakiegoś wniosku. Ten ładunek pozytywnych emocji, jakie niesie ze sobą zabawa badawcza, sprawia, że ma ona ogromny wpływ na rozwój i wychowanie dziecka.

ZOBACZ TAKŻE:

OFERTA PRZEDSZKOLA

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

HARMONOGRAM DNIA W PRZEDSZKOLU