Przedszkole-Oferta

OFERTA PRZEDSZKOLA

W programie przedszkola:
– realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem MEN (wraz z podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i dodatkowymi pomocami)
– codzienna nauka języka angielskiego lub innych (wraz z podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i dodatkowymi pomocami)
– edukacja, gry i zabawy z wykorzystaniem 55-calowych monitorów interaktywnych
– gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna
– nauka doskonaląca rozwój mowy z elementami logorytmiki – zajęcia z logopedą
– zajęcia stymulujące rozwój poznawczy – zajęcia z pedagogiem
– warsztaty muzyczne z elementami rytmiki w tym zabawy muzyczno-taneczne
– warsztaty plastyczne
– warsztaty malarskie
– warsztaty kulinarne (w tym wyjścia np. do pizzerii)
– warsztaty wokalno-teatralne
– warsztaty matematyczne (m. in. na monitorach interaktywnych)
– nauka kodowania
– warsztaty techniczne
– eksperymenty chemiczne, fizyczne i przyrodnicze
– warsztaty taktykalne
– gry zespołowe i zabawy ruchowe – również na świeżym powietrzu
– zajęcia taneczne: Zumba i taniec towarzyski
– zajęcia sportowe Drużyny Kangura
– spotkania z ciekawymi osobami
– bajkoterapię
– wspólne świętowanie urodzin dzieci (tort, poczęstunek oraz cała oprawa urodzin)
– imprezy i uroczystości okolicznościowe
– wyjazdy i wycieczki (np. gospodarstwa agroturystyczne, wioska indiańska, kopalnia soli w Wieliczce)
– kształcenie kulturalne: wyjazdy do muzeów, galerii, opery i operetki, teatrów

a także:
– konsultacja logopedyczna i dentystyczna
– organizacja innych zajęć po przeanalizowaniu oczekiwań rodziców

Dodatkowo płatne:
– treningi karate
– robotyka
– indywidualne lekcje z logopedą wg potrzeb dziecka

ZOBACZ TAKŻE:

NASZE ZAJĘCIA

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

HARMONOGRAM DNIA W PRZEDSZKOLU