Przedszkole-Oferta

OFERTA PRZEDSZKOLA

W ramach czesnego zapewniamy:
– realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem MEN (wraz z podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i dodatkowymi pomocami)
– codzienną naukę języka angielskiego lub innych (wraz z podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i dodatkowymi pomocami)
– edukację, gry i zabawy z wykorzystaniem 55-calowego monitora interaktywnego
– gimnastykę ogólnorozwojową i korekcyjną
– logorytmikę
– naukę doskonalącą rozwój mowy (gimnastyka buzi i języka) i myślenia w tym zajęcia z logopedą
– warsztaty muzyczne z elementami rytmiki w tym zabawy muzyczno-taneczne
– warsztaty plastyczne
– warsztaty malarskie
– warsztaty kulinarne
– warsztaty wokalno-teatralne
– warsztaty matematyczne (na monitorze interaktywnym)
– warsztaty techniczne
– warsztaty taktykalne
– gry zespołowe i zabawy ruchowe – również na świeżym powietrzu
– zajęcia taneczne: Zumba i taniec współczesny
– spotkania z ciekawymi osobami
– bajkoterapię
– wspólne świętowanie urodzin dzieci (tort, poczęstunek oraz cała oprawa urodzin)
– imprezy i uroczystości okolicznościowe
– wyjazdy do gospodarstwa agroturystycznego, wioski indiańskiej i innych
– kształcenie kulturalne: wyjazdy do muzeów, galerii, opery i operetki, teatrów

a także:
– konsultacja logopedyczna i dentystyczna
– organizacja innych zajęć po przeanalizowaniu oczekiwań rodziców

Dodatkowo płatne:
– treningi karate
– basen
– robotyka (dla 6-latków w cenie czesnego!)
– indywidualne lekcje z logopedą wg potrzeb dziecka

ZOBACZ TAKŻE:

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

HARMONOGRAM DNIA W PRZEDSZKOLU