Żłobek-Harmonogram

HARMONOGRAM DNIA W ŻŁOBKU-KLUBIKU MALUCHA

6:30 – 8:00 Oczekiwanie na dzieci, rozmowy swobodne z dziećmi, kontakt z rodzicami, zabawy i gry zespołowe wg indywidualnych potrzeb maluchów, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań;

8:00 – 8:30 Przywitanie dzieci w grupie, poranna gimnastyka, ćwiczenia artykulacyjne aparatu mowy;

8:30 – 9:00 Przygotowania do śniadania – zabiegi higieniczne, wdrażanie zasad savoir-vivre, ŚNIADANIE, profilaktyka stomatologiczna;

9:00 – 10:00 Zajęcia edukacyjne prowadzone w grupie – czas zajęć dopasowany do grupy wiekowej, gry i zabawy edukacyjne przy stolikach, zajęcia rozwijające twórczą aktywność dzieci, zajęcia plastyczne, umuzykalnianie;

10:00 – 10:30 Zajęcia językowe przygotowujące do posługiwania się językiem obcym (j. angielski), ćwiczenia rozwijające umiejętność słuchania, mówienia, pamięci wzrokowej;

10:30 – 11:00 Przygotowania do posiłku – zabiegi higieniczne, ZUPA;

11:00 – 12:30 Zajęcia taneczne, ruchowe, gry sportowe, zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne, spacery, pobyt w ogrodzie;

12:30 – 13:00 Przygotowanie do obiadu – zabiegi higieniczne, II DANIE, profilaktyka stomatologiczna;

13:00 – 14:30 Odpoczynek po obiedzie, słuchanie bajek, wyciszającej muzyki, bajkoterapia;

14:30 – 15:00 Kontynuacja zabaw edukacyjnych i warsztatów, zabawa kierowana;

15:00 – 15:30 Przygotowanie do podwieczorku – zabiegi higieniczne, PODWIECZOREK;

15:30 – 17:30 Zajęcia dodatkowe, zabawy i gry ruchowe w sali lub na ogrodzie, zabawy swobodne, gry planszowe, zabawy dydaktyczne, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci, indywidualny kontakt z rodzicami;

ZOBACZ TAKŻE:

OFERTA ŻŁOBKA-KLUBIKU MALUCHA

OPŁATY ZA ŻŁOBEK-KLUBIK MALUCHA