Żłobek-Oferta

OFERTA ŻŁOBKA-KLUBIKU MALUCHA

W ramach czesnego zapewniamy:
– codzienną gimnastykę ogólnorozwojową
– zajęcia edukacyjne
– zabawy rytmiczno-muzyczne z piosenkami i wierszykami
– zabawy na świeżym powietrzu
– zajęcia rozwijające motorykę
– zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, plastyczne
– czytanie bajek, oglądanie książeczek
– naukę higieny, kultury osobistej, stopniowe usamodzielnianie się np. podczas jedzenia
– zajęcia relaksacyjne, masażyki, słuchanie muzyki
– wizyty ciekawych gości

Dodatkowo w cenie abonamentu oferujemy konsultację logopedyczną i stomatologiczną.

ZOBACZ TAKŻE:

OPŁATY ZA ŻŁOBEK-KLUBIK MALUCHA

HARMONOGRAM DNIA W ŻŁOBKU-KLUBIKU MALUCHA