Przedszkole-Harmonogram

HARMONOGRAM DNIA W PRZEDSZKOLU

6:30 – 8:00 Oczekiwanie na dzieci, rozmowy swobodne z dziećmi, kontakt z rodzicami, zabawy i gry zespołowe wg indywidualnych potrzeb maluchów, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań;

8:00 – 8:30 Przywitanie dzieci w grupie, poranna gimnastyka, ćwiczenia artykulacyjne aparatu mowy;

8:30 – 9:00 Przygotowania do śniadania – zabiegi higieniczne, wdrażanie zasad savoir-vivre, ŚNIADANIE, profilaktyka stomatologiczna;

9:00 – 9:50 Zajęcia edukacyjne prowadzone w grupie zawierające treści programowe – czas zajęć dopasowany do grupy wiekowej, gry i zabawy edukacyjne przy stolikach, zajęcia rozwijające twórczą aktywność dzieci, zajęcia plastyczne, umuzykalnianie;

9:50 – 10:00 II ŚNIADANIE;

10:00 – 10:30 Zajęcia językowe przygotowujące do posługiwania się językiem obcym (j. angielski), ćwiczenia rozwijające umiejętność słuchania, mówienia, pamięci wzrokowej oraz umiejętności manualnych i aktorskich;

10:30 – 11:00 Przygotowania do obiadu – zabiegi higieniczne, ZUPA;

11:00 – 12:30 Zajęcia taneczne, ruchowe, rytmiczne, gry sportowe, zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne, spacery, pobyt w ogrodzie;

12:30 – 13:00 Przygotowanie do obiadu – zabiegi higieniczne, wdrażanie zasad savoir-vivre, II DANIE, profilaktyka stomatologiczna;

13:00 – 14:30 Odpoczynek po obiedzie, słuchanie bajek, wyciszającej muzyki, bajkoterapia;

14:30 – 15:00 Kontynuacja zabaw edukacyjnych i warsztatów, zabawa kierowana;

15:00 – 15:30 Przygotowanie do podwieczorku – zabiegi higieniczne, PODWIECZOREK;

15:30 – 17:30 Zajęcia dodatkowe, zabawy i gry ruchowe w sali lub na ogrodzie, zabawy swobodne, gry planszowe, zabawy dydaktyczne, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci, indywidualny kontakt z rodzicami;

HARMONOGRAM TYGODNIOWY

PONIEDZIAŁEK: (14:30 – 15:00) – warsztaty muzyczne z elementami rytmiki
WTOREK: (11:00 – 12:30) – zajęcia/gry muzyczno taneczne; (14:30 – 15:00) – zajęcia/gry edukacyjne na monitorze multimedialnym
ŚRODA: (14.30 – 15:00) – zajęcia rozwijające i usprawniające aparat mowy (ćwiczenia buzi i języka)
CZWARTEK: (11.00 – 11.45) – warsztaty taneczne zumba; (11.45 – 12.30) – czytanie bajek; (14:30 – 15:00) – zajęcia/gry edukacyjne na monitorze multimedialnym
PIĄTEK: (14.30 – 15:00) – zajęcia techniczne, konstrukcyjne, prace 3D

ZOBACZ TAKŻE:

OFERTA PRZEDSZKOLA

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE